HERKOLUBUS O PULANG PLANETA
Aklat para sa sangkatauhan
Libreng aklat

Ang aking pinatitibayan sa aklat na ito ay isang hula na sa maiksing panahon ay matutupad dahil natitiyak ko ang pagwakas ng planeta ; alam ko ito. Hindi ako nananakot kundi nagbibigay babala, dahil nababahala ako sa kaawa-awang Sangkatauhan na ito. Ang mga pangyayari na hindi magtatagal at wala ng panahong sasayangin sa mga haka haka lamang. - V.M. Rabolu

Sa lahat ng sulok ng mundo ay maaari tayong makahanap ng tradisyon at mga hula patungkol sa katapusan, ang lahat ng ito ay magkakahaling tulad.

Madalas sa mga hulang ito ay binabalaan tayo sa malaking sakuna sa daigdig tulad ng malapit na pangyayari na paglihis ng poste, bunga ng pagtunaw ng mga yelo at pagkawala ng malaking parte ng kapatagan dulot ng malakas na pagyanig ng lupa at malakas na pag alon ng karagatan.

Mayroong hindi mabilang na mga hula na may iilang pagkakatulad: sila ay nagsasalita ng tiyak tulad ng paglapit ng malaking planeta na malapit ng sumating sa ating panahon. Ang nasabing planeta ay darating sa ating Sistema ng Araw sa dating okasyon upang ipamalas ang katalisismo na mag aalis sa sibilisasyon ng Lemuria at Atlantis. Ngayon, ito ay darating upang bigyan ng katapusan ang kasalukuyang sibilisasyon at magtataas sa kasalukuyang panahon.

Ito ay kilala sa maraming tradisyon, hula at banal na aklat sa ilalim ng iba´t ibang pangalan tulad ng: Baal, Malamig na Planeta, Pulang Planeta, Kapaitan o Ajenjo sa salitang espanyol, Herkolubus, Barnard I, at marami pang iba. Tulad ng planeta na kasalukuyan ng nakikita sa teleskopyo at ang kanyang sukat ay anim na beses na higit na mas malaki kaysa Jupiter.

Sa darating at aalis na buhay, ang lahat ay babalik sa kanyang simula o sa kanyang katapusan. Sa gayun, sa ating dating pagtatagpo ang Herkolubus ay naglagay ng katapusan sa sibilisasyon ng mga Atlantean. Ang ma katotohanang ito ay gaya ng nararapat ay kaugnay sa lahat ng ¨Pandaigdigang baha¨ ng magkakaibang relihiyon at kultura.

Maraming tao na ang nakapagsalita patungkol sa kosmikong kababalaghan. Isa na sa kanila ay si V.M. Rabolu, na nagtanong tanong sa paglapit ng nasabing planeta sa pamamagitan ng kagamitan ng gising na malay, na nagpahintulot sa kanya na magsaliksik sa nasabing makalangit na bagay. Sa kanyang gawa na pinamagatang “Herkolubus o Pulang Planeta”, na pinadala ng libre sa buong mundo sa pamamagitan ng Alcione Association, isinulat niya:

“Sa higit na paglapit ng Herkolubus sa daigdig, na magkasing-linya sa araw, magsisimula ang pagkalat ng mga nakamamatay na epidemya sa buong panig ng daigdig kahit ang mga manggagamot o mga opisyal ng agham ay di malalaman kung anong uri ng karamdaman o kung paano nila ito malulunasan. Sila ay susuko sa mga epidemya.”

“Darating ang panahon ng trahedya at ng kadiliman: mga pagyugyog, lindol, at pagyanig ng dagat. Ang mga tao ay masisiraan ng bait dahil hindi nila makakayanang kumain o matulog. At sa pagbatid ng panganib, sama-sama silang magpapatiwakal sa bangin at lubusang masisiraan ng bait.”

V.M. Rabolu

Si V.M. Rabolu, isang kilalang kolumbyano na mananaliks ng esoterisiso, itinaas ang kanyang boses upang magbigay babala sa Sangkatauhan tungkol sa nasabing pagbabanta. Ipinababatid niya na, sa katotohanan, ito ay maaaring magdala ng katapusan sa ating sibilisasyon at sa ating kultura. Na sa kanyang aklat, siya ay nagtuturo ng paraan upang matanggal an gating sikolohikong depekto at ang mga paraan sa paglalakbay diwa na tanging umiiral na pamamaraan upang matakasan ang parating na sakuna.

Si V.M. Rabolu ay nag bigay ng huling puna sa kanyang gawa sa pagsasabing: “Mahal na mambabasa: Malinaw akong nagsasalita upang maunawaan mo ang pangangailangan na magsimula ng magtrabaho ng mataimtim. Ang sino mang nagtatrabaho ay maliligtas sa kapahamakan. Hindi ito para gumawa-gawa ka ng teorya o makipagdebate, kundi upang maranasan ninyo ang totoong pagtuturo na binibigay ko sa inyo sa aklat na ito. Wala na tayong dudulugan pa.”

Alcione Association

Hindi nakikinabang na organisasyon na inihalal bilang ahenteng katulong sa diseminasyon at destribusyon ng gawa na “Herkolubus o Pulang Planeta”.

Manunulat: Joaquín Amórtegui Valbuena (V.M. Rabolú)
Tagapaglathala: Ángel Prats

Ang Alcione Association ay rehistrado sa National Registry of Associations sa loob ng Ministry of Home Affairs, grupo 1, seksyon 1, na may nasyonal na bilang na 588698, at ang kanyang mga himpilan ay nasa P.O. Box 4, 09080, sa bayan ng Burgos (Espanya).

Tungkol sa may-akda

V.M. Rabolu (1926 – 2000)
V.M. Rabolu (1926 – 2000)

V.M. Rabolu (1926 – 2000) ay isinilang sa Tolima (Kolombiya). Sa taong 1952 natuklasan niya ang katotohanan at sa pamamagitan ng mahabang tao ng pribadong kasanayan ay napaunlad niya ang kakaibang gamit na sa kalaunan ay nabago ang kanyang anyo sa espiritwal na gabay na higit na kilala sa buong mundo.

Batid ang hinaharap na naghihintay sa atin, inalay niyang ang kanyang sarili sapagtuturo sa Sangkatauhan ng mga pamamaraan upang matamo ang kanilang espiritwal na pagbabagong buhay. Kaya, mula sa taong 70 at palaging nasa mapagkawang gawa at hindi makasariling pamamaraan siya ay nagsimula sa nakakapagod na gawain na pagtuturo sapubliko ng totoong karunungan sa pamamagitan ng mga panayam, kurso at kongreso sa internasyonal na antas.

Sa taong 1998 ay isinulat niya ang “Herkolubus o Pulang Planeta”. Base sa kanyang tuwiran at may malay na karanasan, si V.M. Rabolu ay inilarawan ang kakila – kilabot na mga pangyayari na mangyayari sa ating planeta sa maiksing panahon at ipinaliwanag ang landas na maaaring sundan ng tao upang matamo nila ang malalim na pagbabagong anyo. Sa kasalukuyan, ang mga pahayag ay naglalaman ng mga gawa na kilala ng malaking bilang ng mambabasa na natulungan sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo ng hindi na lalagpas sa 80 mga bansa.

Si V.M. Rabolu ay isa sa mga may takot na tao sa Gising na Diwa. Ang kanyang mga turo ay mahalaga sa mga panahon na ito na ang materyalismo at kakulangan ng halaga ay naging kakaibang senyales ng lipunan na mas higit na nawawala.

“Hindi ako nagkakalat ng katakuhan. Ako ay isang tao na nagbibigay babala patungkol sa darating at mangyayari.”

V.M. Rabolu

Mantras

Sa pangkat na ito, maaari ninyong pakinggan si V.M. Rabolu sa pagbibigkas ng mga mantras para sapaglalakbay diwa, upang malaman ninyo ang tamang pagbibigkas.

FA RA ON

LA RA S

Katulong ang Alcione Association

Ang Alcione Association ay isang legal na itinayong organisasyon. Bilang isa hindi nakikinabang na organisasyon, ang lahat ng kanyang aktibidad ay ginagawa ng hindi makasarili ng walang ano mang uri ng pakikinabang sa salapi.

Ang Alcione Association ay tumatakbo bilang isang ahenta na katulong para kay Ginoong Angel Prats, tagapaglathala ng aklat na “Herkolubus o Pulang Planeta”; kung kaya´t ang kanyang tanging mithiin ay diseminasyon at distribuson ng nasabing aklat. Para sa ganung klaseng tao, ang pangunahing aktibidad ng Alcione Association kabilang ang libreng pagpapadala ng kopya ng mga libro sa iba´t ibang lugar sa buong mundo na nagnanais na maipakalat ang nasabing gawa at ang kanyang mensaheng pandaigdigan sa kahit na sinong may nais na tao ng walang pagtatangi.

Hanggang sa ngayon, ang kampanyang pagkakalat ay nagawa na ang libo libong mambabasa ay makatanggap ng libreng kopya ng aklat ng “Herkolubus o Pulang Planeta” sa pamamagitan ng koreo. Sa kasalukuyan at sa pagdaan ng mga araw ang bilang ng humihiling ng kopya ay patuloy sa paglaki. Dulot nitong malaking tagumpay, itinaktang naming ang aming sarili sa layunin na patuloy sa kampanya ng pangangalat.

Nawa ay tulungan ninyo kami sa pangangalat ng gawa na ito sa pamamagitan ng pagda-download ng mga sumusunod na Video at pagpapadala nito sa email sa mga kaibigan at mga kakilala.

Kung nais ninyong makipag alam sa aming Asosasyon o kung kayo ay nagnanais na makipagtulungan sa tagapaglathala ng aklat patungkol sa desiminasyon ng mga aklat ni V.M. Rabolu at ng kanyang mga mensahe, o kung ninanais ninyo na mapanatili ang matatag na komunikasyon at kooperasyon sa amin, maaari kayong sumulat sa mga sumusunod na direksyon:

Sa pamamagitan ng email: [email protected]

Sa pamamagitan ng ordinaryong koreo:
Asociación Alcione
P.O. Box 4, 09080 Burgos (Spain)

Libreng kopya

Order form

Ang data na minarkahan ng isang asterisk (*) ay kinakailangan upang pamahalaan ang iyong kahilingan. Ang impormasyong ito ay nakolekta at ginagamit lamang at eksklusibo upang matugunan ang pagkakasunud-sunod ng libro.

Upang matanggap ang libro, dapat kang magpasok ng isang tamang email address.

Upang maproseso ang iyong order, basahin at suriin ang kahon na ito.

Sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng IPADALA, pumayag ka sa pagproseso ng data sa mga tuntunin ng, at para sa mga hangarin na nakalagay sa, ang Patakaran sa Pagkapribado.

Alcyone Association