HERCOLUBUS OF RODE PLANEET
Een boek voor de mensheid
Gratis boek

Wat ik in dit boek bevestig is een profetie die zeer binnenkort in vervulling zal gaan, want ik ben zeker van het einde van de planeet; ik weet het. Ik maak niet bang, maar waarschuw, omdat ik verontrust ben over deze arme mensheid. Deze gebeurtenissen zijn niet ver weg, en er is geen tijd te verliezen aan illusoire dingen. – VM Rabolu

In alle uithoeken van de wereld kunnen we tradities en profetische voorspellingen over de eindtijd vinden, die allemaal ook nogeens op elkaar lijken.

De meeste van deze voorspellingen waarschuwen ons voor grote catastrofes op aarde, zoals een dreigende poolverschuiving, het daaruit voortvloeiende smelten van de ijskappen en het verdwijnen van enorme stukken land als gevolg van sterke aardbevingen en tsunami’s.

Er zijn talloze voorspellingen die iets gemeen hebben: ze spreken specifiek over de nadering van een enorme planeet die ons periodiek nadert. Die planeet zou bij eerdere gelegenheden naar ons zonnestelsel zijn gekomen om rampen te ontketenen die de beschavingen in Lemurië en Atlantis hebben weggevaagd. Nu zou de planeet terugkomen om een einde te maken aan onze huidige beschaving om zo een nieuw tijdperk in te luiden.

Het wordt erkend in vele tradities, profetieën en heilige boeken onder verschillende namen zoals: Baal, Koude Planeet, Rode Planeet, Wormwood, Ajenjo, Hercolubus, Barnard I, en nog veel meer. De planeet zou al zichtbaar zijn met telescopen en zou ongeveer zes keer zo groot zijn als Jupiter.

In het komen en gaan van het leven keert alles terug naar het begin of het einde. Zo maakte Hercolubus in onze vorige ontmoeting een einde aan de Atlantische beschaving. Deze feiten werden naar behoren beschreven door alle ‘Universele Overstromingen’ van verschillende religies en culturen.

Veel mensen hebben weleens over zo’n kosmisch fenomeen gesproken. Een van hen was V.M. Rabolu, die onderzoek deed naar de nadering van de planeet met behulp van de vermogens van het ontwaakte bewustzijn, waardoor hij onderzoek kon doen naar dat hemellichaam. In zijn werk getiteld ‘Hercolubus of Rode Planeet’, dat wereldwijd gratis wordt verzonden door de Alcione organisatie, schrijft hij:

‘Als Hercolubus dichter bij de Aarde komt en op één lijn staat met de zon, zullen dodelijke epidemieën zich over de hele planeet beginnen te verspreiden. Artsen en de officiële wetenschap zullen geen idee hebben wat deze ziekten zijn of hoe ze te behandelen. Tegenover de epidemieën zullen ze hulpeloos staan.’

‘Het moment van tragedie en duisternis zal komen: bevingen, aardbevingen en vloedgolven. De mensen zullen geestelijk uit balans raken, omdat ze niet zullen kunnen eten of slapen. In het aangezicht van het gevaar zullen ze zich massaal over de afgrond storten, compleet krankzinnig.’

V.M. Rabolu

VM Rabolu, de grote Colombiaanse onderzoeker in de esoterie, verhief zijn stem om de mensheid te waarschuwen voor die dreiging. Hij wijst erop dat het in feite het einde van onze beschaving en onze cultuur zou kunnen betekenen. In zijn boek leert hij de methode om onze psychologische defecten te elimineren en leert hij de technieken voor astrale projectie als de enige bestaande formules om aan de komende catastrofe te ontsnappen.

V.M. Rabolu rondt zijn werk af met de volgende woorden:

‘Beste lezer: ik spreek heel duidelijk, zodat u begrijpt dat u serieus aan het werk moet gaan. Wie werkt zal van het gevaar gered worden. Het is niet aan u om theorieën te verzinnen of discussies te voeren, maar om de ware leer te ervaren die ik in dit boek geef. We kunnen onze toevlucht tot niets anders nemen.’

ALCYONE ORGANISATIE

VZW aangesteld als agent-medewerker bij de verspreiding en distributie van het werk ‘Hercolubus of Rode Planeet’.

Auteur: Joaquín Amórtegui Valbuena (V.M. Rabolú)
Uitgever: Ángel Prats

De Alcyone Organisatie is geregistreerd bij het Nationale Register van Verenigingen binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken, groep 1, sectie 1, met nationaal nummer 588698, en heeft haar hoofdkantoor in de stad Burgos, Postbus 4, 09080 Burgos (Spanje).

OVER DE AUTEUR

V.M. Rabolu (1926 – 2000)
V.M. Rabolu (1926 – 2000)

VM Rabolu (1926 – 2000) werd geboren in Tolima (Colombia). In 1952 vond hij de ware kennis en door jarenlange esoterische beoefening ontwikkelde hij buitengewone vermogens die hem uiteindelijk transformeerden in de spirituele gids die wereldwijd zeer bekend staat.

Zich bewust van de toekomst die ons te wachten staat, wijdde hij zich aan het doorgeven van zijn kennis aan de mensheid. Zo geeft hij de formules waarmee de mens haar eigen spirituele regeneratie kan bereiken. Zo begon hij vanaf de jaren 70 aan een onvermoeibare taak om publiekelijk de ware wijsheid te onderwijzen door middel van lezingen, cursussen, en congressen op internationaal niveau. Rabolu bleef hierbij altijd altruïstisch en onbaatzuchtig.

In 1998 schreef hij het boek “Hercolubus of Rode Planeet”. Op basis van zijn directe en bewuste ervaringen beschrijft V.M. Rabolu de verschrikkelijke gebeurtenissen die op korte termijn op onze planeet zullen gebeuren en legt hij de weg uit die de mens kan volgen om tot een diepe transformatie te komen. Tegenwoordig worden de uitspraken in zijn werk erkend door een groot aantal lezers die in meer dan 80 landen hebben geprofiteerd van zijn leringen.

“Ik ben geen angstzaaier; Ik ben een mens die waarschuwt voor wat komen zal en gaat gebeuren”.

V.M. Rabolu

VM Rabolu was een van die weinige mensen met een Ontwaakt Bewustzijn. Zijn leringen zijn essentieel in deze tijd waarin materialisme en gebrek aan waarden duidelijke tekenen zijn geworden van een samenleving die steeds meer verloren gaat.

Mantra’s

In deze sectie kun je luisteren naar hoe V.M. Rabolu de mantra’s uitspreekt voor de astrale projectie, zodat je de juiste uitspraak leert.

FA RA ON

LA RA S

SAMENWERKEN MET DE ALCYONE ORGANISATIE

De Alcyone Organisatie is een wettelijk opgerichte organisatie. Als non-profit worden al haar activiteiten altruïstisch uitgevoerd zonder enige vorm van financieel gewin.

De Alcyone Organisatie treedt op als agent-medewerker voor de heer Angel Prats, uitgever van het boek ‘Hercolubus of Rode Planeet’; daarom is de internationale verspreiding en distributie van het boek het enige doel. Om deze reden bestaat de belangrijkste activiteit van de Alcione Organisatie om gratis exemplaren van het boek naar elke plek ter wereld te sturen in een poging zijn werk en universele boodschap zonder onderscheid te verspreiden onder alle geïnteresseerde personen.

Dankzij de distributiecampagne hebben duizenden lezers tot nu toe een gratis exemplaar van het boek ‘Hercolubus of Rode Planeet’ per post ontvangen. Op dit moment, en dag na dag blijft het aantal verzoeken groeien. Wegens dit grote succes hebben wij ons ten doel gesteld om door te gaan met deze distributiecampagne.

Vanwege het grote aantal bestellingen verzenden we het boek momenteel in gedrukte of elektronische vorm, afhankelijk van de beschikbaarheid.

Help ons alstublieft bij de verspreiding van dit werk door de volgende video te downloaden en per e-mail naar vrienden en kennissen te sturen.

Als je contact wilt opnemen met onze organisatie of als je geïnteresseerd bent in een eventuele samenwerking met de uitgever van het boek met betrekking tot de verspreiding van V.M. Rabolu’s boek en boodschap, of als je een sterkere communicatie en samenwerking met ons wilt onderhouden, kun je schrijven naar een van de volgende adressen:

Per e-mail naar: [email protected]

Per post naar:
Alcyone Association
P.O. Box 4, 09080 Burgos (Spain)

VRAAG GRATIS HET BOEK AAN

Vertaald in meerdere talen.
Vraag nu zelf dit boek aan door ons een bericht te sturen naar: [email protected]
of gebruik onderstaand formulier:

Bestelformulier

De gegevens gemarkeerd met een asterisk (*) zijn nodig om je aanvraag in te dienen. Deze informatie wordt alleen en uitsluitend verzameld en gebruikt om aan de bestelling van het boek te voldoen.

Om het boek te ontvangen, moet je een correct e-mailadres invoeren.

Lees en vink dit vakje aan om je bestelling te verwerken.

Door op de knop VERZENDEN te klikken, stem je in met de verwerking van de gegevens in de voorwaarden van en voor de doeleinden uiteengezet in het privacybeleid.

Alcyone Association