HERCOLUBUS ELLER RÖDA PLANETEN
En bok för mänskligheten
Gratis bok

Det jag hävdar i den här boken är en profetia, som inom kort kommer att gå i uppfyllelse. Jag är säker på planetens slut, jag har vetskap om det. Jag vill inte skrämmas, utan varna, för att jag är djupt orolig för denna stackars mänsklighet. Dessa händelser kommer inte länge vänta på sig och det finns ingen tid att slösa på illusioner. – V.M Rabolú

I alla hörn av världen kan vi hitta traditioner och profetior om tidens slut, och de liknar alla varandra.

De flesta av dessa profetior varnar oss om stora katastrofer på Jorden så som att polerna förflyttar sig, konsekvenserna från smältande is och att stora landområden försvinner på grund av jordbävningar och tsunami-vågar.

Det finns många profetior som har något gemensamt: de pratar specifikt om en stor planet som närmar sig vår då och då. Den planeten ska ha anlänt i vårt solsystem tidigare för att orsaka kataklysmiska händelser som utplånade civilisationerna i Lemuria och Atlantas. Nu kommer den för att göra slut på vår nuvarande civilisation och därmed ge upphov till en ny era.

Den kallas i många traditioner, profetior och heliga böcker för olika namn, såsom: Baal, Den kalla planeten, Den röda planeter, Malört, Ajenjo, Hercolubus, Barnard I, och många flera. En sådan planet borde vara synlig med teleskop och dess storlek borde vara sex gånger så stor som Jupiter.

Precis som livet kommer och går, så återvänder också allt till sin begynnelse eller sitt slut. I vårt förra möte med Hercolubus satte den slut på civilisationen Atlantis. Dessa faktum förtäljs i de otaliga berättelser om stora översvämningar som återfinns i olika religioner och kulturer.

Många har pratat om ett sådant kosmiskt fenomen. En av dem var V.M Rabolu, som undersökte den planetens ankomst genom uppväckt medvetande, vilket lät honom efterforska den himmelska kroppen. I hans verk ”Hercolubus eller Röda planeten”, vilken skickas gratis över hela världen av Alcione Association, skriver han:

När Hercolubus kommer ännu närmare jorden, och ställer sig invid solen, börjar de dödliga epidemierna att breda ut sig över hela planeten. Läkarna eller den officiella vetenskapen kommer inte att känna till vilken sorts sjukdomar det är, och vad de ska bota dem med. De kommer att stå handfallna inför epidemierna.

Tragedins och mörkrets ögonblick kommer: skakningar, jordbävningar och flodvågor. Människor kommer att bli mentalt obalanserade, eftersom de inte kommer att kunna äta eller sova. Inför faran kommer de att kasta sig över stupet i massor, helt galna.

V.M. Rabolú

V.M. Rabolú, den stora colombianska forskaren inom esoterism, höjde sin röst för att varna mänskligheten om detta hot. Han pekar ut att det faktiskt skulle kunna innebära slutet på vår civilisation och vår kultur. I sin bok lär han ut en metod för att eliminera våra psykologiska defekter och tekniker för astral projektion som de enda existerande formlerna för att undkomma den kommande katastrofen.

V.M. Rabolú avslutar sitt verk genom att säga:

Kära läsare: Jag talar väldigt tydligt så att du förstår behovet av att börja arbeta på allvar, eftersom den som arbetar kommer att räddas från faran. Det här är inte för att du ska hitta på teorier eller föra diskussioner, utan för att uppleva den sanna undervisning som jag ger i den här boken. Vi kan inte ta till något annat.

AlcYone Association

Alcyone Association är en ideell organisation som utsetts som agent-samarbetspartner i att sprida och distribuera verket ”Hercolubus eller Röda planeten”.

Författare: Joaquín Amórtegui Valbuena (V.M. Rabolú)
Utgivare: Ángel Prats

Alcyone Association är registrerad med nummer 588698 i Nationella föreningsregistret inom inrikesdepartementet, grupp 1, avdelning 1 och har sitt huvudkontor i staden Burgos, box 4, 09080 Burgos (Spanien).

OM FÖRFATTAREN

V.M. Rabolu (1926 – 2000)
V.M. Rabolú (1926 – 2000)

V.M. Rabolú (1926-2000) föddes i Tolima (Colombia). År 1952 fann han den äkta kunskapen och genom år av esoteriskt utövande utvecklade han extraordinära förmågor som till slut förvandlade honom till en spirituell guide som är välkänd över hela världen.

Han tillägnade sitt liv att lära mänskligheten de formler den behöver för att uppnå sin egen spirituella regeneration efter att han blivit medveten om den framtid som väntar oss. Från sjuttio-talet och framåt, och alltid på ett altruistiskt och osjälviskt sätt påbörjade han den outtröttliga uppgiften att offentligt lära ut den sanna visdomen genom föreläsningar, kurser och kongresser på en internationell nivå.

År 1998 skrev han ”Hercolubus eller Röda planeten”. Baserat på hans direkta och medvetna erfarenhet beskriver V.M. Rabolú de hemska händelser som kommer hända på vår planet inom kort, och förklarar den väg som en människa kan följa för att uppnå djup transformation. Numera erkänns de uttalanden han gör i sitt verk av en stor mängd läsare som har gynnats av hans lärdomar i mer än 80 länder.

Jag är ingen som skrämma upp andra; jag är en människa som varnar för vad som komma skall och vad som kommer att hända.

V.M. Rabolú

V.M. Rabolú var en av de sällsynta människor som uppnått uppväckt medvetande. Hans lärdomar är väsentliga i dessa tider då materialism och en brist på värden har blivit distinkta tecken på ett samhälle som blivit mer och mer vilset.

MANTRAN

I den här sektionen kan du lyssna på V.M. Rabolú när han säger den astrala projektionens mantran, så att du kan höra det korrekta uttalet.

FA RA ON

LA RA S

SAMARBETA MED ALCYONE ASSOCIATION

Alcyone Association är en lagligt etablerad organisation. Som en ideell organisation är all dess verksamhet utförd altruistiskt utan någon form av ekonomisk förtjänst,

Alcyone Association agerar som agent-samarbetspartner för Angel Prats, utgivare av boken ”Hercolubus eller Röda planeten”. Därför är dess enda mål den internationella spridningen och distribueringen av den boken. Av den anledningen består Alcione Associations huvudaktiviteter av att skicka gratis exemplar av boken vartsomhelst i världen i ett försök att distribuera verket och dess universella meddelande till alla som är intresserade av det.

Hittills har distribueringskampanjen låter tusentals läsare fått ett exemplar av boken ”Hercolubus eller Röda planeten”. Antalet förfrågningar ökar hela tiden. Tack vare dess stora framgångar har vi satt oss själva målet av att fortsätta med denna distribueringskampanj.

På grund av det stora antalet beställningar skickar vi nu boken i tryckt eller elektroniskt format beroende på tillgänglighet.

Hjälp oss att sprida verket genom att ladda ner följande video och skicka den via mejl till vänner och bekanta.

Om du vill kontakta vår organisation eller om du är intresserad av att samarbeta med bokens utgivare gällande spridningen av V.M. Rabolús bok och meddelande, eller om du vill skapa en starkare kommunikation och ett starkare samarbete med oss kan du skriva till en av följande adresser:

Via mejl till: [email protected]

Via post till:
Alcyone Association
P.O. Box 4, 09080 Burgos (Spanien)

BEGÄR DIN GRATISBOK

Översatt till flera språk.
Fråga efter den genom att skriva till: [email protected]
eller använda formuläret nedan:

Orderformulär

Uppgifter som är markerade med en asterisk (*) är nödvändiga för att hantera din begära. Dessa uppgifter samlas in och används endast och exklusivt för att utföra beställningen av boken.

För att ta emot boken måste du ange en korrekt e-postadress.

För att genomföra din beställning, läs och klicka i den här rutan.

Genom att klicka på SKICKA IN, godkänner du behandlingen av uppgifterna enligt vad Sekretesspolicyn anger.

Alcyone Association